Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 272
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
43226299: Adriana Machilová
31621848: AKUTRADE, s.r.o.
40040615: Andrea Nováková
44321481: Andrej Hudec
41627288: Andrej Profektuš
44741791: Anna Ladošová
32035811: Anna Staňová
11928514: Anton Krippner RETEX
31637035: B - ESPRIT, s.r.o.
36032271: BANSKÝ DOM, s.r.o.
43875858: Bc. Martin Schiller
36668567: BEJANÉVE s.r.o.
17924308: Binder Ján - ZÁMOČNÍK
31389970: BON TAP, a.s.
34543961: Božena Getlerová
43607942: Božena Sekerešová
36398527: Cemix, s.r.o.
34544445: Dagmar Čunderlíková - DAMIR
40041549: Dagmar Fujdalová
44844263: Dana Lajčiaková