Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 272
Zobrazujem: 40 - 60
Pridať firmu
IČOFirma
43258514: František Beňo
41930339: František Krahulec
14211157: František Lipták L I B A
41627148: František Marko
31601120: Fremal, s.r.o.
44272472: Gabriela Breznianska
36637173: HONTEX-PEKÁREŇ, s.r.o.
40042766: Igor Balázs RP - real
10993207: Imrich Gál I.M.V.A.
41785461: Ing.arch. Július Lišaník
43342108: Ing. Ján Anguš
32030568: Ing. Juraj Michelík ML Webmedia
40042863: Ing. Katarína Plesníková
43528325: Ing. Ladislav Jelinek
34546162: Ing. Ľubica Jašková - EL - EJ
12606448: Ing. Ľubomír Polóny ENERGOSERVIS - LUPOL
34542272: Ing. Ľubomír Tyčiak
30175143: Ing. Miloslav Filjač ALUSOLID ZU
44270381: Ing. Pavla Hložová
43323065: Ing. Peter Labuda